Tworzenie zakładowego planu kont

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki do posiadania dokumentacji, która określać będzie przyjęte przez jednostkę rozwiązania określane mianem polityki rachunkowości. Jest to bardzo ważne, ponieważ jedna z zasad rachunkowości, mówi o stosowaniu przez jednostkę w sposób ciągły wybranych rozwiązań, aby udostępnianie przez jednostkę dane miały wartość porównawczą.

Strony