Co to jest VAT?

Co to jest VAT? Kiedy należy się z niego rozliczyć? W jaki sposób można to zrobić?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie “co to jest VAT?”. Podatek od towarów i usług, zwany w skrócie podatkiem VAT, jest to od wartości dodanej. Pobiera się go na każdym kolejnym etapie obrotu towarami i usługami, jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku, czyli nie może on być naliczony kilkukrotnie na jeden towar, usługę. Zapewnia to zastosowanie mechanizmu, który odlicza podatek pobrany w poprzednich etapach obrotu.

Usługi księgowe dla dużego przedsiębiorstwa

Wielu właścicieli firm o dużych rozmiarach nie zdaje sobie sprawy z tego jak istotne jest wypełnianie obowiązków księgowych. Często decydują się oni na samodzielną księgowość w celu zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności. Brak czasu lub nieznajomość przepisów prawnych sprawiają, że pojawiają się zaległości księgowe, które zagrażają bezpieczeństwu firmy.

Strony