Jak się prowadzi kartę podatkową?

Karta Podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymaga ona prowadzenia skomplikowanych ewidencji podatkowych, natomiast jest ona tylko dostępna dla właścicieli firm, którzy spełniają ściśle określone warunki.

Zatem warto wiedzieć jak się prowadzi kartę podatkową oraz kto może wybrać tę formę opodatkowania.

Ceny transferowe

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień mają styczność z księgowością i rachunkowością na pewno spotkali się z pojęciem ceny transferowej. Znaczną część transakcji, jakie prowadzone są na rynku stanowią operacje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepływów towarów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych to transakcje, których cena nazywana jest właśnie ceną transakcyjną. Dynamiczny rozwój globalizacji światowej gospodarki znacznie wpłynął na kontakt z firmami międzynarodowymi oraz tworzeniem grup kapitałowych.

Strony