Podatki w spółce z o.o.

Podatki w spółce z o.o. to konieczność w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek obliczenia i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy spoczywa na jednostce gospodarczej, a nie na wspólnikach. Zaliczki na podatek musisz wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał. Istnieje możliwość kwartalnego wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Porady prawne online

Prowadzenie firmy i wszelkie sprawy z tym związane mogą przysporzyć wiele kłopotów, szczególnie początkującym przedsiębiorcom. Z tego względu warto zapytać eksperta o zdanie, aby móc otrzymać profesjonalną pomoc.

Wiele firm na rynku świadczy usługę w postaci pomocy przedsiębiorcom w zakresie finansów, księgowości, podatków oraz innych dziedzin, które mają wspólne źródło z przedsiębiorstwem.

Strony