Nowy JPK VAT od października

Nowy JPK VAT od października zaczął obowiązywać na nowych zasadach. Warto zaznaczyć, że zmiany w JPK_V7 nie dotyczą podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc takich, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł. Istotne jest, że nawet przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje unijne, a w kraju korzystają ze zwolnienia podmiotowego – nie muszą składać nowego JPK_V7.

Dodatkowy obowiązkiem, który narzucił nowy JPK VAT od października jest konieczność oznaczania wybranych dostaw towarów i usług (GTU) oraz stosowanie procedur szczególnych (split payment).

Oznaczanie kodami GTU dotyczy m.in. takich usług, jak:
- dostawy towarów wrażliwych,
- dostawy budynków, budowli, gruntów,
- dostawy leków i wyrobów medycznych.

Istotne jest, ze przedsiębiorcy powinni przygotować się na kary w kwocie 500 zł za każdy błąd w nowym pliku JPK. Z tego powodu najkorzystniejszą opcją jest skorzystanie z usług biura, które w ramach prowadzonej księgowości dopełni niezbędnych formalności.