Obsługa kadrowo - płacowa firm

Obsługa kadrowo – płacowa firm to usługa, która opracowana została z szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników.

Obejmuje:

- prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych,
- rejestrowanie praz wyrejestrowania pracowników w ZUS,
- wprowadzanie, aktualizacja danych w systemach kadrowo-płacowych,
- naliczanie wynagrodzeń,
- sporządzanie listy płac,
- sporządzanie odpowiednich deklaracji,
- inne usługi.

Zatrudnianie pracownika to ogromna odpowiedzialność, która zobowiązuje pracodawcę do wykonywania wielu czynności. Obsługa kadrowo – płacowa firm, to usługa, która umożliwia pracodawcom właściwe rozliczenie pracowników oraz zapewnienie im komfortu pracy. Odpowiednia współpraca z pracownikami znajduje odzwierciedlenie w ich dokładnej i sumiennej pracy.

Przedsiębiorcy zatrudniający dużą grupę pracowników najczęściej zlecają zadania wynikające z zatrudnienia pracowników wyspecjalizowanym podmiotom aby zapewnić sobie płynną obsługę prowadzonej działalności gospodarczej. Nasza firma w swojej ofercie posiada usługę obsługa kadrowo – płacowa firm, zapraszamy do współpracy.