Pełna księgowość dla spółek z o. o.

Wraz z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorca nakłada na siebie obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. W tym przypadku, w porównaniu z uproszczoną księgowością, zakres obowiązków jest zupełnie inny.

Co się składa na pełną księgowość?

Zakładanie spółki z o.o. jest krokiem w przód wobec jednoosobowej działalności gospodarczej. Zostało to ukazane w zapisach regulujących kwestie księgowości. Najważniejszymi kwestiami, składowymi są:
- prowadzony osobowy rachunek firmowy, gdzie ukazane są wszystkie operacje finansowe,
- każda operacja, faktura czy płatność na rachunku musi zostać powiązana z wpisem w księgach rachunkowych,
- spółka z o.o. na koniec każdego roku jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat, jak również bilansu i informacji dodatkowej,
- istotna jest kwestia dokonywania płatności gotówkowych, które należy wykazać w raporcie kasowym, ponieważ każda złotówka musi zostać ukazana w ewidencji.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem.