Podatki od dochodu

W Polsce wyróżniamy dwie podstawowe formy podatku dochodowego. Jest nim podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Personal Income Tax, czyli PIT to podatek, który obejmuje bezpośrednio dochody, które uzyskują osoby fizyczne. Jego wysokość w znacznej mierze zależy od wysokości uzyskanych dochodów. Granicą jest kwota 85 528 zł. Poniżej tej kwoty stawka wynosi 18%, natomiast powyżej to kwota 15 395 złotych oraz 32% nadwyżki.

Corporate Income Tax, czyli CIT obejmuje dochody spółek, za wyjątkiem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, jednostek budżetowych, przedsiębiorstw międzynarodowych utworzonych przez organy administracji państwowej, gmin w zakresie dochodów własnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz organizacji religijnych. CIT wynosi 15% dla małych podatników i 19% dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

Jeśli szukają Państwo pomocy w dokonaniu rozliczenia podatku dochodowego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.