Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej firmy

Podczas funkcjonowania firmy może dojść do sytuacji, gdy konieczne okaże się chwilowe zawieszenie jej działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mają prawo zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Podczas tego okresu przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, która zapewniłaby mu bieżący przychód.

Co jednak ważne, w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podejmować kroki zabezpieczające źródło jego przychodów. Może także zbywać środki swojego majątku.

Zawieszone przedsiębiorstwo może zostać skontrolowane. Inspekcja taka przebiega na dokładnie takich samych zasadach, jak w firmie wykonującej działalność.

Podczas zawieszenia przedsiębiorca może korzystać z licznych ulg podatkowych oraz udogodnień finansowych. Co więcej, przedsiębiorca zwolniony jest również z obowiązku opłacania składek do ZUS oraz dostarczania deklaracji podatkowych VAT.

Nasza firma oferuje pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej firmy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy szczegóły!