Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego

Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe z działalności spółki należy składać elektronicznie. Oznacza to, że dokument musi zostać opracowany w wymaganych formacie (XML), a następnie przekazany bezpośrednio do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do 15 dni od momentu jego zatwierdzenia. W przypadku, gdy rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym dokument ten należy przesłać do urzędu najpóźniej 15 lipca.

Do sprawozdania finansowego należy dołączyć sprawozdanie z działalności spółki, sprawozdanie biegłego rewidenta, uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie oraz uchwałę o podziale zysku.

Nasza firma oferuje pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego. Oferujemy:
- sporządzenie sprawozdania finansowego,
- przepisanie go do wymaganego formatu,
- przekazanie sprawozdania do Urzędu Skarbowego,
- reprezentację Klienta przed odpowiednimi instytucjami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły naszej oferty oraz odpowiemy na wszelkie pytania.