Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Wiele firm księgowych oferuje pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019, ponieważ doświadczony i obeznany w zmianach księgowych jest w stanie wykonać to zadanie najbardziej prawidłowo.

Sprawozdanie za 2019 rok dla niektórych jednostek będzie wyglądało inaczej. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami zgłoszonymi do KRS do tej pory składały sprawozdania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, ale nie ustrukturyzowanej.

Od tego roku podatnicy CIT i organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej muszą sporządzić zeznania finansowe w formie elektronicznej ustrukturyzowanej oraz dostarczyć je do Szefa Krajowej Administracji Publicznej.

Sprawozdanie najlepiej, aby było wypełnione przez księgową firmy oraz zawierać:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

W roku 2020 wprowadzono nową możliwość składania podpisu na dokumentacji online, a jest nią elektroniczny dowód tożsamości. Można nim dokonać podpisu dokumentów bez dodatkowych kosztów lub użyć wcześniej dostępnych możliwości, czyli podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego.