Procedura składania sprawozdań finansowych 2019

Procedura składania sprawozdań finansowych 2019 uległa zmianom. Aktualnie sprawozdanie finansowe należy wysłać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten musi być sporządzony w formacie XML i podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to specjalistyczna struktura, stanowiąca odpowiednik tradycyjnego podpisu w wersji cyfrowej. Służy do identyfikowania osoby, która go składa w Internecie. Jest on unikatowy i nie do podrobienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone w odpowiednim formacie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać do urzędu w przeciągu 15 dni licząc od dnia, w którym sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą wspólników.

Nasza firma oferuje pomoc w sporządzeniu i złożeniu sprawozdania finansowego online. Ponadto oferujemy również sprzedaż kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły naszej oferty oraz odpowiemy na ewentualne pytania.