Prosta spółka akcyjna księgowość

Prosta spółka akcyjna – jak każdy podmiot funkcjonujący w Polsce – musi prowadzić ewidencje księgową, która przedstawia sytuację finansową podmiotu. Prosta spółka akcyjna księgowość jaka musi być w niej prowadzona?

Nowy typ spółki zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości. Warto więc zaznaczyć, że decydując się na przekształcenie w P.S.A. Lub jej rejestracji należy przygotować się na konieczność prowadzenie pełnej i szczegółowej ewidencji księgowej obejmującej szczególności dziennik, konta księgi głównej, ewidencję analityczną, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów i wiele innych niezbędnych zapisów.

Istotnie należy zwrócić uwagę, że powierzenie księgowości prostej spółki akcyjnej w ręce doświadczonych specjalistów mamy pewność, że wszystkie sprawy są dopełnione we właściwym czasie. Przedsiębiorca może swoją uwagę skupić na rozwoju firmy i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań.

Nasze biuro oferuje pełną obsługę prostych spółek akcyjnych. Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.