Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Jednostka zajmując się sprawami księgowymi pamiętać powinna o obowiązku jakim jest prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków, Warszawa czy też innej miejscowości w jakiej funkcjonuje działalność gospodarcza. Aby można było nazwać daną rzecz środkiem trwałym należy wziąć pod uwagę trzy główne cechy środka trwałego.

Po pierwsze: okres przewidywalnej użyteczności środka trwałego powinien być większy niż 1 rok.
Po drugie: środek trwały powinien być kompletny i zdatny do użytku.
Po trzecie: środek trwały musi być przeznaczony na podstawowe potrzeby działalności gospodarczej.

Jednostka w bilansie może wykazywać tylko te środki trwałe, które faktycznie przeznaczone są na generowanie zysków, w skład środków trwałych nie wchodzą różnorodne materiały czy towary - według zasad rachunkowości są to Rzeczowe Aktywa Obrotowe.

Aby prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków dawało oczekiwane rezultaty jednostka początkowo powinna odpowiednio wprowadzić środki trwałe do kartotek. Odbywa się to za pomocą dowodu OT. Przedsiębiorstwo po wprowadzeniu środka trwałego w majątek firmy zobligowana jest regulować wszystkie formalności z nim związane. Mowa tu o naliczaniu amortyzacji czy likwidacji bądź modernizacji.

Wszystkie sprawy związane ze składnikami trwałymi wchodzą w skład obowiązków księgowych bądź biura rachunkowego, dlatego jeżeli prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków sprawia Ci kłopot - zapraszamy do kontaktu.