Prowadzenie karty podatkowej

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowanie, ze względu na to, że prowadzenie karty podatkowej nie należy do najbardziej skomplikowanych. Nie wymaga ona sporządzania ksiąg rachunkowych a kwota podatku jest stała, z góry określona przez naczelnika urzędu i niezależna od wartości dochodów.

Prowadzenie karty podatkowej umożliwia wyliczenie podatku jaki należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Jak to zrobić?

Przy otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy ustali kwotę podatku i termin, w którym należność musi zostać uregulowana. W przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Rozliczenie roczne przy karcie podatkowej jest następujące:

Należy złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje, na temat wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ważne, aby zrobić to nie później, niż do 31 stycznia.

Prowadzenie karty podatkowej nie daje możliwości stosowania preferencji, w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem.

Warte zapamiętania jest, że prowadzenie karty podatkowej obliguje przedsiębiorcę do:

- wystawiania faktur i rachunków potwierdzających wykonanie usług, bądź sprzedaż towarów
- przechowywania w kolejności numerów kopii tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.