Prowadzenie ksiąg handlowych

Wielu pośród działających na rynku przedsiębiorstw, zobowiązanych jest do prowadzenia pełnej księgowości. Do grona tych osób należą wszyscy, którzy prowadzą spółki akcyjne, z o.o., komandytowe, a także komandytowo-akcyjne. Prowadzenie ksiąg handlowych jest obowiązkowe także w pozostałych formach działalności gospodarczej, od czasu przekroczenia limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardzo dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Czynności z tym związane wymagają ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, dekretowania dokumentacji, sporządzania poleceń księgowania oraz sporządzania sprawozdania finansowego – bardzo szczegółowego dokumentu na temat stanu finansowego i wyniku finansowego jednostki.

Prowadzenie ksiąg handlowych jest bardzo ciężką i pracochłonną czynnością. Od prowadzących ją osób wymaga się dużej znajomości księgowości, prawa oraz zasad rozliczania podatków. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość najczęściej zlecają ją biurom rachunkowym.