Przechowywanie dokumentacji płacowej

Do jednych z głównych, a zarazem najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy należy przechowywanie dokumentacji płacowej.
Dokument płacowy to każde poświadczenie powiązane z zatrudnieniem oraz rozwojem pracy naszych pracowników.
Wszystkie te akta, według przepisów emerytalno-rentalnych, muszą być przechowywane i archiwizowane przez okres pięćdziesięciu lat.
Zasadniczym powodem, przez który zakład pracy, musi gromadzić daną kartotekę przez aż tak przewlekły czas jest fakt, że na podstawie owych informacji ustalana jest emerytura bądź renta danej jednostki.
Przechowywanie dokumentacji płacowej odbywa się w dwóch etapach. Przez pierwsze pięć lat może być ona gromadzona w składnicy akt osobowych lub księgowych. W późniejszym czasie, to jest od pięciu do pięćdziesięciu lat, jej magazynowanie powinno odbywać się w miejscu o wiele bardziej strzeżonym i zabezpieczonym przed osobami nieupoważnionymi. W pełni funkcjonalne w tej kwestii są archiwa zakładowe lub obce, posiadające specjalne koncesje, uprawniające je do świadczenia tego typu usług.
Zabiegi ochronne, którym poddajemy daną dokumentację, muszą gwarantować jej pełne bezpieczeństwo oraz strzec ją przed sprzeniewierzeniem i zniszczeniem.