Rachunkowość a księgowość

Wiele osób twierdzi, że rachunkowość a księgowość to jedno i to samo, czy rzeczywiście tak jest? Czym różni się rachunkowość a księgowość? Rozważanie najlepiej będzie zacząć od podania definicji obu tych pojęć.

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie.

Natomiast księgowość to podstawowy element składowy rachunkowości. Stanowi ona część rejestracyjną rachunkowości. Polega ona na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy też w ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Mogłoby się wydawać, że rachunkowość a księgowość to jedno i to samo, jak widać na podstawie powyższych definicji, jednak tak nie jest.

Można stwierdzić, że księgowość jest pojęciem bardziej ogólnym, a rachunkowość stanowi jedynie jej fragment.