Rachunkowość dla spółek

Rachunkowość dla spółek jest dużym utrudnieniem, gdy trzeba ją prowadzić w formie księgi rachunkowej. Przyczynia się do tego fakt, że ta forma prowadzenia rachunkowości jest najtrudniejszą z wszystkich dostępnych. Prowadzenie księgi rachunkowej wiąże się z licznymi obowiązkami, dotyczącymi dekretacji dokumentów, księgowania operacji gospodarczych, ustalania zestawienia obrotów i sald oraz co najważniejsze - sporządzania sprawozdania finansowego.

Na szczęście rachunkowość dla spółek może być ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma to miejsce w przypadku, gdy księgowość prowadzi się uproszczonymi metodami, czyli na przykład za pomocą księgi przychodów i rozchodów. Możliwość stosowania uproszczonych metod rachunkowości chociaż jest wygodne, nie dla wszystkich jest dostępne. Z prawa tego skorzystać mogą spółki jawne, cywilne oraz partnerskie pod warunkiem, że ich roczne obroty nie przekroczą limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rachunkowość w spółkach, które prowadzą pełną księgowość może być też mniejszym obciążeniem, gdy powierzy się ją biuru rachunkowemu.