Składanie sprawozdania finansowego w 2020

W życie wraz z nowym rokiem weszło wiele zmian i składanie sprawozdania finansowego w 2020 będzie różniło się od tego składanego w poprzednich latach.

Sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS musi być przekazane za pomocą środków elektronicznego przekazu. Szefowi KAS wraz z dołączonymi badaniami, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Składanie sprawozdania finansowego w 2020 stanowi, że:
1. Przedmioty z rejestru przedsiębiorców przekazują swoje dokumenty finansowe tylko do KRS.
2. SP ZOZ zostaną objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych w postaci ustrukturyzowanej.
3. Podmioty wpisane w KRS wyłącznie do rejestru stowarzyszeń lub innych organizacji mają obowiązek sporządzać sprawozdanie w formie elektronicznej oraz postaci ustrukturyzowanej i przekazywać je Szefowi KAS.
4. Podobnie w przypadku składania sprawozdania przez osoby fizyczne, które muszą przesłać drogą elektroniczną do Szefa KAS sprawozdanie elektronicznie, ustrukturyzowane.