Sporządzenie bilansu spółki z o.o.

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże ze sobą wiele obowiązków. Do najważniejszych zalicza się te dotyczące prowadzenia księgowości w tych spółkach. Poza prowadzeniem pełnej księgowości w formie księgi rachunkowej, obowiązkiem każdego właściciela spółki z o.o. jest sporządzenie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem składającym się z kilku elementów. W zależności od tego czy sprawozdanie jest uproszczone, czy nie, elementy wchodzące w skład sprawozdania są inne. W uproszczonym sprawozdaniu (dla mikro przedsiębiorstw) znajdzie się tylko bilans wraz z uzupełniającą informację oraz rachunek zysków i strat.

Sporządzenie bilansu spółki z o.o. jest najbardziej czasochłonnym zadaniem związanym z przygotowywaniem sprawozdania finansowego oraz zakończeniem roku obrotowego. Aby wywiązać się z tego zadania trzeba ma początku zamknąć konta księgowe oraz przeprowadzić inwentaryzację. Po wykonaniu tych czynności można dalej przystąpić do sporządzania bilansu spółki z o.o. Znając stany składników majątku oraz źródeł ich finansowania sporządza się zestawienie aktywów i pasywów.