Stosowanie odwrotnego obciążenia

Stosowanie odwrotnego obciążenia, czyli przerzucenie obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, jest używane tylko dla wyróżnionej listy towarów i usług.

Mechanizm ten może nastąpić w następujących przypadkach, gdy:
1. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT
2. Nabywca jest czynnym podatnikiem VAT
3. Dostawa nie jest objęta zwolnieniem z tytułu ustawy
4. Łączna kwota obejmująca sprzedawane towary, bez ujętego podatku VAT, wynosi mniej, niż 20,000 zł

Zastosowanie odwrotnego obciążenia nie może mieć miejsca, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób:

- Nieprowadzących działalności gospodarczej
- Podatników posiadających status zwolnionych z VAT

Towary jakie obowiązuje zwolnienie, to w większości sprzęty elektroniczne i telefoniczne.

Natomiast usługi- mają charakter remontowo-budowlany. W wyjątkowych przypadkach do usług można zaliczyć usługi konserwatorskie oraz montaże dodatkowe.

Gdy sprzedawca wystawia fakturę na dany towar, czy usługę przekazuje nabywcy obowiązek rozliczenia i naliczania podatku VAT.