System podatkowy

System podatkowy to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Obejmuje nie tylko przepisy prawne, ale również całą strukturę podmiotów, które pobierają podatki, płacą je oraz wyznaczają ich indywidualną wysokość w tym także warunki ich płatności.
Podatki stanowią podstawowe źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych. Prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego przesądza o realizacji zadań publicznych, rozwoju kraju oraz sytuacji obywateli.

Czynniki wpływające na kształtowanie systemu podatkowego:
- czynniki ekonomiczne (wybór właściwych źródeł podatkowych, wybór odpowiedniego procesu gospodarczego, właściwe i precyzyjne określenie podmiotu gospodarczego),
- czynniki zewnętrzne (występująca koniunktura gospodarcza na świecie, rola danego państwa w gospodarce światowej),
- czynniki wewnętrzne (warunki społeczno - gospodarcze, stopień rozwoju gospodarczego, typ ustroju gospodarczego, rola i zakres władzy państwowej).

System podatkowy jest jednym z narzędzi, który umożliwia budżetowi państwa sprawowanie jego funkcji redystrybucyjnej. Jest to możliwe dzięki ulgom i zwolnieniom podatkowym, zróżnicowanym stawkom podatkowym podatków pośrednich i progresyjnych opodatkowaniu dochodów.