Systemy księgowe

Prowadząc działalność gospodarczą, zanim zacznie ona jeszcze funkcjonować, każdy przedsiębiorca musi określić w jaki sposób będzie dokonywał rozliczeń. Wyjątkiem jest działalność nieewidencjonowana, która nie musi mieć określonego żadnego konkretnego systemu.
Wyróżniamy dwa główne systemy księgowe: księgowość pełną oraz uproszczoną. Każdy z tych typów wiąże się z konkretną formą działalności gospodarczej.

Księgowość pełna jest obowiązkowa dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych, które w okresie roku obrachunkowego przekroczyły dochód w wysokości 2 milionów euro oraz spółek handlowych i cywilnych. Pełna księgowość stanowi bardzo skomplikowany system, który dokumentuje dosłownie każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo, dzięki czemu oddaje prawdziwą sytuację finansową firmy w najbardziej rzetelny sposób.

Księgowość uproszczona obowiązuje natomiast podmioty gospodarcze, które w czasie trwania roku obrachunkowego nie osiągnęły zysku wyższego niż 2 miliony euro, oczywiście po przeliczeniu na polską walutę. Prowadzi się ją najczęściej w formie księgi przychodów i rozchodów (skala podatkowa, podatek liniowy) oraz ewidencji przychodów (np. ryczałt).

Mając do wyboru tak różne systemy księgowe, nie zawsze jesteśmy w stanie podjąć właściwą decyzję. Warto wtedy zasięgnąć porady eksperta w danej dziedzinie.