dokumentacja księgowa

Dokumenty zewnętrzne własne

Księgowość prowadzona jest w oparciu o dokumentację księgową. Powinna być ona przechowywana przez określony czas w siedzibie firmy.

Dokument księgowy to sporządzona na piśmie szczegółowa informacja o zaistniałej operacji gospodarczej, sporządzona zgodnie z przepisami prawa, zawierająca niezbędną treść i będąca podstawą zapisu w ewidencji księgowej.