doradztwo księgowe

Sukcesja podatkowa

Sukcesja podatkowa, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ze zobowiązaniami podatkowymi. Dotyczy ona następców prawnych, którzy wchodzą w więzi prawne swojego poprzednika i poprzez to nabywają praw i obowiązków mu przysługujących. Następuje to w sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, co oznacza, że podatnik przestaje istnieć jako podmiot prawa. Czynniki, które mają na to wpływ:

- przekształcenie (przedsiębiorstwa),
- połączenie,
- podział,
- komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.

Koszt prowadzenie księgowości Kraków

Koszt prowadzenie księgowości Kraków jest bardzo ważny dla podmiotów gospodarczych, którzy rozpoczynają dopiero prowadzenie działalności gospodarczej. Własna firma wiąże się z koniecznością ponoszenia ogromnych nakładów finansowych, często więc niezbędne jest poszukiwanie oszczędności. Wszystko zależne jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i stosowanej formy księgowości. Koszt prowadzenie księgowości Kraków może być bardzo różny z uwagi na różnorodne elementy, które brane są pod uwagę w trakcie wyceny usług księgowych.

Strony