doradztwo księgowe

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego firmy. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa, jak również pokazuje zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Strony