doradztwo podatkowe Kraków

Stosowanie odwrotnego obciążenia

Stosowanie odwrotnego obciążenia, czyli przerzucenie obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, jest używane tylko dla wyróżnionej listy towarów i usług.

Mechanizm ten może nastąpić w następujących przypadkach, gdy:
1. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT
2. Nabywca jest czynnym podatnikiem VAT
3. Dostawa nie jest objęta zwolnieniem z tytułu ustawy
4. Łączna kwota obejmująca sprzedawane towary, bez ujętego podatku VAT, wynosi mniej, niż 20,000 zł