działalność gospodarcza

Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej firmy

Podczas funkcjonowania firmy może dojść do sytuacji, gdy konieczne okaże się chwilowe zawieszenie jej działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mają prawo zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Podczas tego okresu przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, która zapewniłaby mu bieżący przychód.

Co jednak ważne, w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podejmować kroki zabezpieczające źródło jego przychodów. Może także zbywać środki swojego majątku.

Zawieszenie działalności firmy

Każda firma ma swoje lepsze i gorsze momenty. W przypadku, gdy przestanie przynosić upragnione zyski przedsiębiorca nie musi, a nawet nie powinien od razu jej likwidować. Lepszym rozwiązaniem jest jej chwilowe zawieszenie, a więc zaprzestanie działalności na pewien czas. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może przemyśleć swoją dalszą działalność, rozwiązać ewentualne problemy by kolejno wznowić swoją aktywność na rynku.