ewidencja gospodarcza

Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to sztuka pomiaru stanowiąca pewnego rodzaju ewidencje gospodarczą zjawisk i procesów, a także sytuacji majątkowej w danym przedsiębiorstwie. Przedmiotem badań są procesy jakie zachodzą w podmiotach i spółkach, a także posiadane przez nie zasoby biorące bezpośredni udział w tych zdarzeniach. Nie da się jednoznacznie określić pojęcia rachunkowość w pigułce, ponieważ wpływ mają na nią bezpośrednio wiele czynników związanych z samą formą prawną firmy, jak i jej strukturą wewnętrzną.