ewidencja księgowa

KPiR

KPiR to Księga Przychodów i Rozchodów, której obowiązek prowadzenia mają osoby fizyczne oraz będący nimi właściciele działalności.

Sposób takiej ewidencji księgowej przeznaczony jest zatem dla:
- spółek cywilnych
- spółek jawnych
- spółek partnerskich
- jednoosobowych działalności gospodarczych
- agencji umów zlecenia
- osób duchownych
- osób zajmujących się działaniami produkcji rolnej
- armatorów zdefiniowanych

warunkiem jest jednak, aby przychody netto ze sprzedaży nie przekraczały 2 000 0000 euro.