jak sporządzić sprawozdanie finansowe

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Do 3 miesięcy po dniu bilansowym każdy przedsiębiorca, który opiera swoją księgowość na księgach rachunkowych zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie musi być w odpowiedniej formie, a od roku 2019 jest to forma elektroniczna. E-sprawozdania tworzy się w sposób jaki narzuca Ministerstwo Finansów.

Przede wszystkim, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest czasochłonne i musi zawierać:
- WPROWADZENIE
- BILANS
- PRZEGLĄD EKONOMICZNY FIRMY
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Składanie sprawozdania finansowego w 2020

W życie wraz z nowym rokiem weszło wiele zmian i składanie sprawozdania finansowego w 2020 będzie różniło się od tego składanego w poprzednich latach.

Sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS musi być przekazane za pomocą środków elektronicznego przekazu. Szefowi KAS wraz z dołączonymi badaniami, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Strony