jak zawiesić firmę

Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej firmy

Podczas funkcjonowania firmy może dojść do sytuacji, gdy konieczne okaże się chwilowe zawieszenie jej działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mają prawo zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Podczas tego okresu przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, która zapewniłaby mu bieżący przychód.

Co jednak ważne, w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podejmować kroki zabezpieczające źródło jego przychodów. Może także zbywać środki swojego majątku.