JPK_VAT

Nowy JPK VAT od października

Nowy JPK VAT od października zaczął obowiązywać na nowych zasadach. Warto zaznaczyć, że zmiany w JPK_V7 nie dotyczą podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc takich, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł. Istotne jest, że nawet przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje unijne, a w kraju korzystają ze zwolnienia podmiotowego – nie muszą składać nowego JPK_V7.