konsultacje księgowe

Systemy księgowe

Prowadząc działalność gospodarczą, zanim zacznie ona jeszcze funkcjonować, każdy przedsiębiorca musi określić w jaki sposób będzie dokonywał rozliczeń. Wyjątkiem jest działalność nieewidencjonowana, która nie musi mieć określonego żadnego konkretnego systemu.
Wyróżniamy dwa główne systemy księgowe: księgowość pełną oraz uproszczoną. Każdy z tych typów wiąże się z konkretną formą działalności gospodarczej.

Strony