konsultacje księgowe

Systemy księgowe

Prowadząc działalność gospodarczą, zanim zacznie ona jeszcze funkcjonować, każdy przedsiębiorca musi określić w jaki sposób będzie dokonywał rozliczeń. Wyjątkiem jest działalność nieewidencjonowana, która nie musi mieć określonego żadnego konkretnego systemu.
Wyróżniamy dwa główne systemy księgowe: księgowość pełną oraz uproszczoną. Każdy z tych typów wiąże się z konkretną formą działalności gospodarczej.

Nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019

Rok 2019 przyniósł wiele zmian dla przedsiębiorców. Jedną z kluczowych modyfikacji stała się konieczność elektronicznej wysyłki sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie za 2018 rok należy sporządzić w formacie XML i podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to cyfrowy odpowiednik tradycyjnego podpisu, który służy do identyfikowania w Internecie osoby, która go składa. Jest to bardzo zaawansowana struktura, unikatowa i całkowicie nie do podrobienia.

Strony