księgowość online

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Podmioty gospodarcze, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jawne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązane są na koniec roku przeprowadzić ewidencję podsumowującą rok obrotowy firmy.

Rozliczenia kadrowe

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązki wynikające z tego faktu. Rozliczenia kadrowe nie należą do prostych czynności, z którymi każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie poradzić samodzielnie. Prowadzenie kadr zgodnie z obowiązującym prawem wymaga wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz umiejętności korzystania ze specjalistycznych programów. Coraz częściej zdarza się, że właściciele firm zlecają rozliczenia kadrowe specjalistom zewnętrznym. Umożliwia to przedsiębiorcom skoncentrować swoją uwagę na zarządzaniu działalnością.

Strony