księgowość w małopolsce

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych finansowych przedsiębiorstwa opracowanym za pomocą specjalnego programu w formacie XML. Dzięki standaryzacji tych danych możliwa jest ich szybka kontrola, co pozwala na uszczelnienie VAT. Niezwykle proste stało się bowiem wykrywanie “pustych faktur”.
W 2018 roku do grona małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zobowiązanych już teraz do składania JPK dołączą również mikroprzedsiębiorcy. Całkowicie zakończy to erę papierowych deklaracji.

Strony