obsługa księgowa firm

Pełna księgowość od jakich obrotów?

Prowadzenie pełnej księgowości jest precyzyjnym oraz szczegółowym systemem ewidencji księgowej. Metoda ta pozwoli zobrazować całą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Pełna księgowość od jakich obrotów jest zobligowana prawem?

Obowiązek pełnej księgowości mają:
- osoby fizyczne,
- spółki cywilne osób fizycznych,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki partnerskie,
których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Oferta na obsługę księgową

Nad skorzystaniem z usług profesjonalnych specjalistów księgowych zastanawia się ogromna liczba przedsiębiorców. Możliwość nawiązania współpracy z ludźmi, którzy każdego dnia będą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności sprawia, że wybór często pada na biura rachunkowe. Dlaczego? W kadrze biur rachunkowych często są osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, które pozwala wypełniać obowiązki księgowe i podatkowe na wysokim poziomie.

Strony