obsługa księgowa firm

Rachunkowość a księgowość

Wiele osób twierdzi, że rachunkowość a księgowość to jedno i to samo, czy rzeczywiście tak jest? Czym różni się rachunkowość a księgowość? Rozważanie najlepiej będzie zacząć od podania definicji obu tych pojęć.

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie.

Pozwolenie na pracę komu potrzebne?

Osoby z zagranicy, pochodzące spoza krajów Unii Europejskiej, aby podjąć legalną pracę w Polsce muszą posiadać odpowiednie pozwolenie. Bardzo często można natknąć się na pytania typu “pozwolenie na pracę komu potrzebne?”. Co prawda wymaga go osoba z zagranicy, jednak ubiegać się o nie musi pracodawca.

Aby uzyskać zezwolenie na pracę konieczne jest złożenie wniosku do urzędu wojewódzkiego. Oprócz tego należy dostarczyć kopię dokumentów podróży cudzoziemca, kopię dokumentów, które potwierdzają spełnienie przez cudzoziemców wymagań niezbędnych do wykonywania określonego zawodu.

Strony