opodatkowanie spółki

Podatki w spółce z o.o.

Podatki w spółce z o.o. to konieczność w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek obliczenia i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy spoczywa na jednostce gospodarczej, a nie na wspólnikach. Zaliczki na podatek musisz wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał. Istnieje możliwość kwartalnego wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy.