podatki 2019

Zmiany w podatkach 2019

Od stycznia coraz częściej wprowadzane są planowane zmiany w przepisach prawa podatkowego. O jakich zmianach mowa? Na co warto zwrócić uwagę w 2019 roku?

Bardzo wiele zmian dotyczy podatku PIT. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego podatku od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax, który ma być stosowany w przypadku, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też samego podatnika do innego kraju, Polska straci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do którego opodatkowania miałaby prawo, gdyby do takiego transferu nie doszło.