pomoc księgowa

Nowy JPK VAT od października

Nowy JPK VAT od października zaczął obowiązywać na nowych zasadach. Warto zaznaczyć, że zmiany w JPK_V7 nie dotyczą podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc takich, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł. Istotne jest, że nawet przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje unijne, a w kraju korzystają ze zwolnienia podmiotowego – nie muszą składać nowego JPK_V7.

Księgowość na zasadach ogólnych

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest księgowość na zasadach ogólnych. Komu przysługuje ta opcja prowadzenia księgowości?

Zasady ogólne stanowią formę opodatkowania dostępną dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz działalności prowadzonych w formie spółki cywilnej, jawnej oraz partnerskiej.

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość na zasadach ogólnych płac podatek jako procent od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami prowadzenia działalności. Zasadą jest, że im większe koszty tym mniejszy podatek do zapłaty.