pomoc rachunkowo-księgowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to inaczej prowadzenie pełnej księgowości. Jest ono związane z dokonywaniem odpowiednich zapisów księgowych, które powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty oraz służyć bezbłędnym procedurom obliczeniowym.

Wszystkie jednostki, których obowiązkiem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarte są w Ustawie o Rachunkowości – dokumencie stanowiącym podstawę prawną rachunkowości.