porady księgowe

Rozliczenia kadrowe

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązki wynikające z tego faktu. Rozliczenia kadrowe nie należą do prostych czynności, z którymi każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie poradzić samodzielnie. Prowadzenie kadr zgodnie z obowiązującym prawem wymaga wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz umiejętności korzystania ze specjalistycznych programów. Coraz częściej zdarza się, że właściciele firm zlecają rozliczenia kadrowe specjalistom zewnętrznym. Umożliwia to przedsiębiorcom skoncentrować swoją uwagę na zarządzaniu działalnością.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to inaczej prowadzenie pełnej księgowości. Jest ono związane z dokonywaniem odpowiednich zapisów księgowych, które powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty oraz służyć bezbłędnym procedurom obliczeniowym.

Wszystkie jednostki, których obowiązkiem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarte są w Ustawie o Rachunkowości – dokumencie stanowiącym podstawę prawną rachunkowości.

Strony