praca w Polsce

Kto musi mieć pozwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest posiadanie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

W pozwoleniu na pracę wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, która ma być wykonywana.

Kto musi mieć pozwolenie na pracę?