prowadzenie księgowości w firmie

Czym jest uproszczona księgowość

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do podania odpowiedniej formy prowadzenia księgowości. Według prawa polskiego rozróżnia się księgowość uproszczoną i pełną. Z małej rachunkowości korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych, a także spółdzielnie socjalne. Warunkiem koniecznym do prowadzenia uproszczonej księgowości jest limit przychodów i operacji finansowych w kwocie 2 milionów euro. Jeżeli warunek ten został spełniony, to firma będzie ewidencjonować przychody i rozchody za pomocą KPiR.

Strony