prowadzenie księgowości w firmie

Jak się prowadzi kartę podatkową?

Karta Podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymaga ona prowadzenia skomplikowanych ewidencji podatkowych, natomiast jest ona tylko dostępna dla właścicieli firm, którzy spełniają ściśle określone warunki.

Zatem warto wiedzieć jak się prowadzi kartę podatkową oraz kto może wybrać tę formę opodatkowania.

Kalkulator cen transferowych

Światowa globalizacja gospodarki doprowadziła do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Transakcje, które przeprowadzane są na rynku pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo stanowią w ostatnim czasie dużą popularność. Ustalone pomiędzy obydwiema stronami operacji gospodarczej ceny nazywane są cenami transferowymi. Otrzymany zysk nazywa się rezultatem finansowym, jaki ustalony lub narzucony został w wyniku powiązania.

Strony