prowadzenie księgowości

Jak przygotować JPK

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór danych finansowych tj. ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, wszelkie faktury, wyciągi bankowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Przygotowuje się go na podstawie specjalnego oprogramowania w odpowiednim formacie XML, który powoduje ustandaryzowanie tych danych, dzięki czemu możliwa jest ich szybka kontrola. Wprowadzenie JPK spowodowało jednak także znacznie skrócenie procesu przekazywania informacji do urzędu skarbowego.

Wyróżniamy siedem podstawowych struktur JPK:

Strony