przedsiębiorstwo

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa

Zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa nie zawsze musi skutkować jego likwidacją. Przedsiębiorca może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez ten czas może przemyśleć swoje dalsze kroki.

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa pozwala przedsiębiorcy skorzystać z wielu ulg finansowych, udogodnień podatkowych, zwolnień z opłacania składek do ZUS oraz składania deklaracji VAT.

Aby mogło dojść do zawieszenia działalności, firma nie może zatrudniać pracowników!