rachunkowość spółki

Tania księgowość dla spółki z o.o.

W polskim prawie dla przedsiębiorców dostępne są dwie formy księgowości – uproszczona oraz pełna. Istnieją sytuacje, kiedy przedsiębiorca ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce prowadzić rozliczenia. Jednak w znacznej części przypadków, forma księgowości jest narzucana odgórnie przez przepisy prawa.

Księgowanie to po prostu ewidencjonowanie operacji gospodarczych, co jest podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jak zapewne Państwo się domyślają, łatwiejsza oraz tańsza w obsłudze okazuje się księgowość uproszczona (KPiR, rozliczenia ryczałtowe).

Księgowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa głównie związana jest z jednostkami sektora budżetowego. Dostarcza informacji z zakresu finansów związanych z wykonaniem poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, kontroli i analizy. Umożliwia pozyskanie informacji potrzebnych do ochrony i kontroli mienia publicznego oraz do rozliczania zarządzających tym mieniem z odpowiedzialności przed społeczeństwem.

Księgowość budżetowa stosuje:
- jednolity plan kont;
- jednakową klasyfikację budżetową;
- jednolite zasady tworzenia sprawozdań finansowych;

Strony