rachunkowość spółki

Pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT

Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy online zyskało wiele udogodnień, takich jak usługa Twój e-PIT, dzięki której rozliczenie podatkowe jest jeszcze prostsze niż w ubiegłych latach.

Pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT za 2019 r. - podstawą do rozliczenia jest przygotowana przez Urząd Skarbowy online usługa Twój e-PIT.

Nie ma już konieczności korzystania z wniosku o sporządzanie zeznania podatkowego PIT-WZ, który był dostępny dwa lata temu.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy po zamknięciu roku obrotowego.

Musi zawierać kilka podstawowych elementów:
1. Rzetelnie i przejrzyście wykonane zestawienie aktywów i pasywów, czyli bilans.
2. Podsumowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, poprzez wykazanie przychodów i kosztów, czyli rachunek zysków i strat.
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte w informacji dodatkowej.

Strony