rachunkowość spółki

Jak wysłać sprawozdanie finansowe za 2019 rok?

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiając sytuację majątkową, finansową oraz dochodową firmy w danym roku obrotowym.

Przygotowanie sprawozdania finansowego może opierać się na podstawie przepisów polskiej ustawy o rachunkowości albo zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sporządzanie sprawozdania finansowego to obowiązek kierownika jednostki, który musi wykonać nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Tania księgowość dla spółki z o.o.

W polskim prawie dla przedsiębiorców dostępne są dwie formy księgowości – uproszczona oraz pełna. Istnieją sytuacje, kiedy przedsiębiorca ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce prowadzić rozliczenia. Jednak w znacznej części przypadków, forma księgowości jest narzucana odgórnie przez przepisy prawa.

Księgowanie to po prostu ewidencjonowanie operacji gospodarczych, co jest podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jak zapewne Państwo się domyślają, łatwiejsza oraz tańsza w obsłudze okazuje się księgowość uproszczona (KPiR, rozliczenia ryczałtowe).

Strony